Til deg som nå har tatt i mot Jesus:

Ønsker du å komme i kontakt med oss for videre oppfølging?

Vi gleder oss til å høre fra deg!


    Ja, jeg ønsker en gratis bok om frelse

    Ja, jeg ønsker å bli med i en online lifegruppe.


    For dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist Ham fra de døde, skal du bli frelst. 

    Romerbrevet 10:9